Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh
Octo App
Thẻ
Mua Trước Trả Sau
Preferred Banking
Khuyến mãi
Tin tức
Câu hỏi thường gặp

THÔNG BÁO

 

Chúng tôi xin thông báo về việc chấm dứt chương trình trước thời hạn, bắt đầu từ ngày 17/11/2022 do đã hết ngân sách chương trình.

Hoàn tiền đến 0.5%/năm, gửi tiết kiệm CIMB liền

Nhận ngay tiền mặt vào tài khoản thanh toán khi gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên tại quầy và trên ứng dụng OCTO của Ngân hàng CIMB.

Thời gian khuyến mại

Từ 20.09.2022 – 20.12.2022

Sản phẩm khuyến mại

Tiền gửi Việt Nam đồng có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên mở mới online hoặc tại quầy.

Đối tượng áp dụng

Khách hàng là cá nhân quốc tịch Việt Nam mở mới tài khoản tiền gửi có kỳ hạn online hoặc tại quầy Ngân hàng CIMB trong thời gian khuyến mại.

Thể lệ chương trình

  • Tặng tiền mặt vào tài khoản thanh toán/ tài khoản giao dịch của Khách hàng tại CIMB theo mức gửi tương ứng: 

 

Kỳ hạn áp dụng Tiền gửi mở mới tại quầy Tỷ lệ hoàn tiền
6/9/12/18 tháng 2 tỷ -< 3 tỷ đồng 0.15%/năm
  3 tỷ -< 5 tỷ đồng 0.25%/năm
  Từ 5 tỷ đồng 0.45%/năm
Kỳ hạn áp dụng Tiền gửi mở mới trên ứng dụng OCTO by CIMB Tỷ lệ hoàn tiền
6/9/12/18 tháng

2 tỷ -< 3 tỷ đồng
0.20%/năm
  3 tỷ -< 5 tỷ đồng

0.30%/năm

  Từ 5 tỷ đồng 0.50%/năm
  • Tỷ lệ hoàn tiền được xác định dựa trên số dư theo từng khoản Tiền gửi Việt Nam đồng tại thời điểm đáo hạn của khoản Tiền gửi.
 
  • Danh sách khách hàng nhận được hoàn tiền sẽ được tổng kết và trả cho Khách hàng trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày khoản Tiền gửi đáo hạn. Số tiền sẽ được Ngân hàng chuyển khoản vào tài khoản Thanh toán/ Tài khoản Giao dịch của Khách hàng tại CIMB.

Điều khoản & Điều kiện chương trình

Bạn còn chờ gì nữa?

Tận hưởng tất cả các tính năng ưu việt và hơn thế nữa khi sử dụng dịch vụ ngân hàng số Octo by CIMB

Tải xuống ứng dụng CIMB Bank VM