Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh
Octo App
Thẻ
Mua Trước Trả Sau
Khuyến mãi
Tin tức
Câu hỏi thường gặp

Số tài khoản thanh toán khoản vay ở đâu?

Bạn vui lòng đăng nhập vào OCTO, sau đó chọn mục “ Tài khoản”, số tài khoản của bạn sẽ bắt đầu bằng số : 003365……xxx

Tìm kiếm thêm câu hỏi?