Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh
Octo App
Thẻ
Mua Trước Trả Sau
Khuyến mãi
Tin tức
Câu hỏi thường gặp

Muốn biết số tiền thanh toán / ngày thanh toán hằng tháng của khoản vay thì xem ở đâu?

  1. Đăng nhập vào OCTO.
  2. Chọn mục “Vay nhanh” tại màn hình trang chủ.
  3. Chọn mục quản lý khoản vay.
  4. Chọn khoản vay bạn cần kiểm tra thông tin.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?