Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh
Ứng dụng của chúng tôi
Sản phẩm & Dịch vụ
Tin tức & Khuyến mãi
Về Ngân hàng CIMB
Octo App
Thẻ
Preferred Banking
Khuyến mãi
Tin tức
Câu hỏi thường gặp

Điều gì xảy ra nếu tôi không thanh toán đúng hạn?

Bạn vui lòng thanh toán đúng hạn để luôn giữ lịch sử tín dụng tốt. Việc thanh toán không đúng hạn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lịch sử tín dụng và khả năng vay sau này của bạn.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?