Bạn đang ở trong:

 • Ứng dụng của chúng tôi
 • Sản phẩm & Dịch vụ
 • Tin tức & Khuyến mãi
 • Về Ngân hàng CIMB
 • Trợ giúp & Hỗ trợ
 • Truy cập nhanh
Ứng dụng của chúng tôi
Sản phẩm & Dịch vụ
Tin tức & Khuyến mãi
Về Ngân hàng CIMB
Octo App
Thẻ
Preferred Banking
Khuyến mãi
Tin tức
Câu hỏi thường gặp

Ngân hàng gửi phản hồi về kết quả khoản vay, ngân hàng yêu cầu cập nhật thêm thông tin thì cập nhật ở đâu?

Để cập nhật thêm thông tin bạn vui lòng làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập OCTO app
 2. Chọn mục vay nhanh tại màn hình Trang chủ.
 3. Chọn mục theo dõi hồ sơ vay.
 4. Chọn hồ sơ vay bạn cần cập nhật.
 5. Cập nhật thông tin theo yêu cầu.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?