Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh
Octo App
Thẻ
Mua Trước Trả Sau
Khuyến mãi
Tin tức
Câu hỏi thường gặp

Nếu giải ngân thành công, thì ngày thanh toán hàng tháng sẽ như thế nào?

Sản phẩm vay tiêu dùng có 2 kỳ thanh toán hàng tháng tương ứng rơi vào ngày 5 và ngày 20 mỗi tháng phụ thuộc vào ngày xác nhận giải ngân của bạn trên hệ thống:

  • Ngày thanh toán là ngày 5 hàng tháng: dành cho những khoản vay giải ngân bất kỳ ngày nào từ ngày 5 đến ngày 20 của tháng sẽ có ngày thanh toán đầu tiên rơi vào ngày 5 của tháng tiếp theo. Ví dụ: Nếu bạn xác nhận giải ngân ngày 06/10/2019, ngày thanh toán là ngày 5 hàng tháng và kỳ thanh toán đầu tiên sẽ rơi vào 05/11/2019
  • Ngày thanh toán là ngày 20 hàng tháng:
  • Những khoản vay được giải ngân từ ngày 1 đến ngày 4 của tháng sẽ có ngày thanh toán đầu tiên rơi vào 20 của cùng tháng. Ví dụ: Nếu bạn xác nhận giải ngân ngày 03/10/2019, ngày thanh toán là ngày 20 hàng tháng và kỳ thanh toán đầu tiên sẽ rơi vào 20/10/2019
  • Những khoản vay được giải ngân từ ngày 21 đến ngày cuối của tháng [30/31] sẽ có ngày thanh toán đầu tiên rơi vào ngày 20 của tháng tiếp theoVí dụ: Nếu bạn xác nhận giải ngân ngày 21/10/2019, ngày thanh toán là ngày 20 hàng tháng và kỳ thanh toán đầu tiên sẽ rơi vào 20/11/2019

Tìm kiếm thêm câu hỏi?