Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh
Octo App
Thẻ
Mua Trước Trả Sau
Khuyến mãi
Tin tức
Câu hỏi thường gặp

Nếu tôi nhận lương bằng tiền mặt thì có được hỗ trợ vay không?

Bạn có thể cho mình biết hiện tại bạn có đang vay ở tổ chưc tín dụng nào không? Bạn có đóng thuế thu nhập cá nhân và bảo hiểm xã hội không?

Nếu bạn có từng vay ở tổ chức tín dụng khác hoặc có đóng bảo hiểm xã hội thì bạn sẽ có thể vay tại CIMB.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?