Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh
Ứng dụng của chúng tôi
Sản phẩm & Dịch vụ
Tin tức & Khuyến mãi
Về Ngân hàng CIMB
Octo App
Thẻ
Preferred Banking
Khuyến mãi
Tin tức
Câu hỏi thường gặp

Nếu tôi nhận lương bằng tiền mặt thì có được hỗ trợ vay không?

Bạn có thể cho mình biết hiện tại bạn có đang vay ở tổ chưc tín dụng nào không? Bạn có đóng thuế thu nhập cá nhân và bảo hiểm xã hội không?

Nếu bạn có từng vay ở tổ chức tín dụng khác hoặc có đóng bảo hiểm xã hội thì bạn sẽ có thể vay tại CIMB.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?