Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh
Octo App
Thẻ
Mua Trước Trả Sau
Preferred Banking
Khuyến mãi
Tin tức
Câu hỏi thường gặp

Trường hợp tôi muốn trả trước một phần số tiền vay có được không?

Không, bạn không thể trả trước một phần số tiền vay theo như quy định hiện tại của sản phẩm vay này.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?