Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh
Octo App
Thẻ
Mua Trước Trả Sau
Khuyến mãi
Tin tức
Câu hỏi thường gặp

Sau khi đăng ký nhanh thông tin vay thì bao lâu mới nhận được kết quả duyệt vay?

CIMB sẽ trả kết quả thẩm định trong vòng 1 giờ làm việc. Thời gian chờ có thể dài hơn dự kiến nếu số lượng khách hàng tăng nhiều tại một số thời điểm.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?