• Nguồn ngoại hối

Chuyển đổi ngoại hối

Nhận tỷ giá ngoại hối cạnh tranh cho nhu cầu tiền tệ của bạn. Chúng tôi cung cấp đầy đủ thông tin về tất cả các loại tiền tệ lớn của nước ngoài.

Hợp đồng Ngoại hối giao ngay

Thời hạn: Ngày thanh toán là tối đa 2 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch ngoại hối (hoặc thỏa thuận). 

Hợp đồng Giao dịch ngoại hối kỳ hạn

Bảo hiểm các khoản ngoại hối của bạn với các Hợp đồng kỳ hạn kéo dài đến 1 năm (tùy thuộc vào các phê duyệt tín dụng cần thiết và phù hợp với quy định của địa phương). Với các thỏa thuận này, bạn có thể trao đổi số tiền được chỉ định của một đơn vị tiền tệ này cho một đơn vị tiền tệ khác tại một ngày trong tương lai với một tỷ lệ được xác định trước.

Hợp đồng Outright FX Forward

Thời hạn: Ngày thanh toán là nhiều hơn 2 ngày làm việc (so với Hợp đồng Giao ngay) và lên đến 1 năm.

Ghé thăm chi nhánh Ngân hàng CIMB để đăng ký. Trưởng phòng Quan hệ Khách hàng của chúng tôi sẽ rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.

Phí và mức giá cạnh tranh.

Truy cập để xem Điều khoản & Điều kiện.

Liên hệ
1900 969696