• Bảo lãnh

Bảo lãnh do Ngân hàng phát hành, cam kết trả cho Bên Thụ hưởng một số tiền đã thỏa thuận (vốn gốc) trong trường hợp khách hàng (người nộp đơn của BG) vi phạm nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận với Bên Thụ hưởng.

Ghé thăm chi nhánh Ngân hàng CIMB của chúng tôi để đăng ký. Trưởng phòng quan hệ khách hàng của chúng tôi sẽ rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.

Phí và mức giá cạnh tranh.

Truy cập để xem Điều khoản & Điều kiện.

Liên hệ
1900 969696