• Tài trợ thương mại

Bảo lãnh

Tạo dựng niềm tin cho các đối tác kinh doanh của bạn khi giao dịch bằng cách đưa ra các hình thức bảo đảm thông qua Bảo lãnh ngân hàng tương ứng với các điều khoản/điều kiện của hợp đồng thương mại.

Cung cấp phương tiện bảo đảm hiệu quả và tối ưu thay vì thanh toán trả trước hay đặt cọc tiền mặt.

Liên hệ
1900 969696