• Vốn lưu động

Khoản vay ngắn hạn để tài trợ cho hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp trong một chu kỳ kinh doanh tối đa 1 năm.

Ghé thăm chi nhánh Ngân hàng CIMB để đăng ký. Trưởng phòng Quan hệ Khách hàng của chúng tôi sẽ rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.

Phí và mức giá cạnh tranh.

Truy cập để xem Điều khoản & Điều kiện.

Liên hệ
1900 969696