• Vay kỳ hạn

Khoản vay có kỳ hạn của chúng tôi cung cấp nguồn tài chính để đáp ứng nhu cầu về chi phí đầu tư cơ bản và chi phí vốn . Bạn có thể linh hoạt lựa chọn kỳ hạn và cấu trúc lãi suất cho khoản vay của bạn để phù hợp với yêu cầu tài chính của doanh nghiệp.

Ghé thăm chi nhánh Ngân hàng CIMB để đăng ký. Trưởng phòng Quan hệ Khách hàng của chúng tôi sẽ rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.

Phí và mức giá cạnh tranh.

Truy cập để xem Điều khoản & Điều kiện.

Liên hệ
1900 969696