• Vay thấu chi

Bạn có thể rút thêm tiền một cách nhanh chóng và thuận tiện từ tài khoản vãng lai của bạn, bất cứ khi nào bạn cần, không có lịch trả nợ cố định.

Truy cập vào chi nhánh Ngân hàng CIMB của chúng tôi cho các ứng dụng. Quản lý quan hệ của chúng tôi sẽ rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.

Phí và mức giá cạnh tranh.

Chi tiết Điều khoản và Điệu kiện của tài Khoản Tiền gửi.

Liên hệ
1900 969696