• Dịch vụ tài chính

Điều khoản vay có kỳ hạn của chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng tài chính để mua tài sản cố định, chi phí vốn, tài trợ cầu nối và các mục đích khác. Bạn có thể linh hoạt lựa chọn kỳ hạn và cơ cấu giá cho cơ sở kinh doanh của bạn phù hợp với nhu cầu tài chính cụ thể của doanh nghiệp.

Đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra trôi chảy, tạo đủ vốn cho việc vận hành hàng ngày và phát triển doanh nghiệp của bạn lớn mạnh bằng các giải pháp vốn lưu động của chúng tôi.

Tại từng thời điểm bạn muốn có thêm tiền để tận dụng những cơ hội bất ngờ, nhưng đôi khi tiền của bạn không đủ cho những cơ hội đó. Khoản thấu chi CIMB mang đến cho bạn thêm tiền dự trữ an toàn, và cung cấp tín dụng linh hoạt cho các nhu cầu ngân lưu hàng ngày của bạn.

Liên hệ
1900 969696