Tiện ích nổi bật

Đa dạng ngoại tệ
Quản lý dòng tiền
Chức năng Vay thấu chi

Điều kiện

Hãy ghé thăm chi nhánh Ngân hàng CIMB để đăng ký. Trưởng phòng Quan hệ Khách hàng của chúng tôi sẽ rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.

Biểu phí

Dịch vụ tài khoản

 

VNĐ Ngoại tệ

Phí mở tài khoản

Miễn phí Miễn phí
Số dư tối thiểu ban đầu khi mở tài khoản Miễn phí Miễn phí
Số dư tối thiểu duy trì tài khoản 550.000 VNĐ 25 USD
Phí duy trì tài khoản không hoạt động (Phí hàng tháng nếu tài khoản không có giao dịch trong 180 ngày liên tiếp) 264.000 VNĐ 12 USD

Phí đóng tài khoản sớm trong vòng 6 tháng kể từ ngày mở

Phí đóng tài khoản sau 6 tháng kể từ ngày mở

110.000 VNĐ

 

Miễn phí

5 USD

 

Miễn phí

Đặt hoặc sửa đổi lệnh thanh toán theo định kỳ

110.000 VNĐ

5 USD

In sao kê (nhận tại ngân hàng) (phí theo tháng)

   - Trong vòng 12 tháng

   - Sau 12 tháng

44.000 VNĐ

88.000 VNĐ

2 USD

4 USD

Xác nhận số dư hoặc thông tin tài khoản 110.000 VNĐ 5 USD
Xác nhận báo cáo kiểm toán (phí trên mỗi báo cáo) 220.000 VNĐ 10 USD
Báo có / báo nợ (nhận tại ngân hàng) (phí theo trang) 11.000 VNĐ 0,5 USD
Tra soát giao dịch tài khoản 110.000 VNĐ 5 USD

Dịch vụ chuyển tiền

 

VNĐ Ngoại tệ
Nộp tiền mặt (bằng VNĐ) Miễn phí Miễn phí
Rút tiền mặt từ tài khoản giao dịch     

- Từ tài khoản tiền VNĐ hoặc bằng tiền VNĐ từ tài khoản ngoại tệ

- Từ tài khoản tiền VNĐ với số tiền từ 500.000.000 VNĐ trong vòng 2 ngày kể từ ngày nộp tiền

Miễn phí

 

0,05%

Miễn phí

 

0,05%

Dịch vụ thu tiền và thanh toán 

Nhận tiền chuyển đến 

  VNĐ Ngoại tệ
Nhận tiền chuyển đến từ trong nước Miễn phí Miễn phí
Nhận tiền chuyển đến từ nước ngoài Miễn phí Miễn phí
Phí gửi trả giao dịch chuyển tiền từ nước ngoài chuyển về 660.000 VNĐ 30 USD

Dịch vụ chuyển tiền

Chuyển tiền trong nước VNĐ Ngoại tệ
Giữa các tài khoản Ngân hàng CIMB mở tại Việt Nam Miễn phí Miễn phí
Đến các ngân hàng khác    

Tài khoản VNĐ

   

   - Dưới 550.000.000 VNĐ

   - Từ 550.000.000 VNĐ trở lên

0.02% (tối thiểu 22.000 VNĐ)

0.03% (tối đa 1.100.00 VNĐ)

0.02 (tối thiểu 1 USD)

0.03% (tối đa 50 USD)

Tài khoản ngoại tệ   15 USD
Sửa đổi / Tra soát / Hủy bỏ lệnh thanh toán 33.000 VNĐ 1.5 USD
Chuyển tiền ra nước ngoài VNĐ Ngoại tệ
Chuyển ra nước ngoài 0.2% (tối thiểu 440.000 VNĐ - tối đa 4.400.000 VNĐ) + 220.000 VNĐ (phí telex) 0.2% (tối thiểu 20 USD - tối đa 200 USD) + 10 USD (phí telex)
Sửa đổi / Tra soát / Hủy bỏ lệnh thanh toán 550.000 VNĐ 25 USD
  VNĐ Ngoại tệ
Séc nhờ thu trong Việt Nam (dành cho chủ tài khoản ngân hàng tại CIMB) 66.000 VNĐ USD 3
Séc nhờ thu ngoài Việt Nam (dành cho chủ tài khoản ngân hàng tại CIMB) 0,5 (tối thiểu 220.000 - tối đa 2.200.000 VNĐ) + 220.000 VNĐ phí bưu chính 0,5% (tối thiểu 10 USD - tối đa 100 USD) + 10 USD phí bưu chính

Phí gửi Fax (chỉ gửi tài liệu của CIMB) (phí theo trang)

   - Trong nước
   - Ra nước ngoài

Miễn phí Miễn phí

Lưu ý:

  • Biểu phí đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng.
  • Phí tính trên mỗi tài khoản, mỗi giao dịch hoặc mỗi yêu cầu, trừ khi được chỉ định khác trong biểu phí này. 
  • Các loại phí thu bởi ngân hàng khác sẽ được tính riêng. 
  • Loại tiền tệ thu phí sẽ được áp dụng tương ứng với loại tiền tệ của tài khoản tương ứng. 
  • Các phí nêu tại đây có thể được thay đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ theo toàn quyền quyết định của ngân hàng và sẽ chỉ được thông báo khi có yêu cầu bởi chính quyền địa phương.
  • Các dịch vụ không được nêu tại biểu phí này sẽ được cung cấp với mức phí tương ứng được thông báo tại thời điểm yêu cầu.
  • Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.cimbbank.com.vn, gọi đến ngân hàng CIMB Việt Nam số 1900 969696 hoặc số +84 4 3266 3388