Tiện ích nổi bật

Đầu tư nước ngoài
Hợp tác kinh doanh
Chuyển nhượng vốn

Điều kiện

Hãy ghé thăm chi nhánh Ngân hàng CIMB để đăng ký. Trưởng phòng Quan hệ Khách hàng của chúng tôi sẽ rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.

Biểu phí

Dịch vụ tài khoản

VNĐ Ngoại tệ

Phí mở tài khoản

Miễn phí Miễn phí
Số dư tối thiểu ban đầu khi mở tài khoản Miễn phí Miễn phí
Số dư tối thiểu duy trì tài khoản 550.000 VNĐ 25 USD
Phí duy trì tài khoản không hoạt động (Phí hàng tháng nếu tài khoản không có giao dịch trong 180 ngày liên tiếp) 264.000 VNĐ 12 USD

Phí đóng tài khoản sớm trong vòng 6 tháng kể từ ngày mở

Phí đóng tài khoản sau 6 tháng kể từ ngày mở

110.000 VNĐ

Miễn phí

5 USD

Miễn phí

Đặt hoặc sửa đổi lệnh thanh toán theo định kỳ

110.000 VNĐ

5 USD

In sao kê (nhận tại ngân hàng) (mỗi tháng)

   - Trong vòng 12 tháng

   - Dài hơn 12 tháng

44.000 VNĐ

88.000 VNĐ

2 USD

4 USD

Giấy xác nhận số dư hoặc thông tin tài khoản 110.000 VNĐ 5 USD
Báo cáo Kiểm toán 220.000 VNĐ 10 USD
Báo có/ báo nợ (nhận tại ngân hàng) (phí theo trang) 11.000 VNĐ 0,5 USD
Tra soát giao dịch 110.000 VNĐ 5 USD