• Tiền gửi và Đầu tư

Ngân hàng CIMB cung cấp nhiều loại tài khoản hấp dẫn bằng VND và USD để giúp bạn quản lý lưu lượng tiền mặt và dự trữ tiền mặt của doanh nghiệp tốt hơn.

Tối đa hóa lợi nhuận từ số dư tiền mặt và bảo vệ khỏi biến động về lãi suất / tỷ lệ lợi nhuận với Tài khoản Tiền gửi Cố định cung cấp lãi suất cạnh tranh và kỳ hạn linh hoạt của chúng tôi.

Tài khoản vốn giúp bạn thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bằng cách tạo điều kiện cho các khoản đầu tư trực tiếp và gián tiếp. Hãy để chuyên môn và tài khoản vay nước ngoài được chỉ định của chúng tôi giúp bạn quản lý các khoản vay và nghĩa vụ thanh toán ở nước ngoài.

Liên hệ
1900 969696