Lợi ích và Ưu đãi

Chuyển tiền điện báo
Quản lý hiệu quả

Điều kiện

Để hiểu rõ hơn về tình trạng hiện tại của bạn, vui lòng liên hệ với Chuyên viên Quan hệ Khách hàng, chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ.

Điều khoản & Điều kiện

Biểu phí

Giao dịch tiền mặt

VNĐ Ngoại tệ

Tiền gửi

   - bằng VNĐ

   - bằng USD

Miễn phí Tiền mặt mệnh giá dưới 20 USD: 0,1% (tối thiểu 50 USD) nếu tổng tiền mặt loại nhỏ là từ 2.000 USD

Rút tiền mặt từ tài khoản vãng lai

   - Từ tài khoản VNĐ hoặc bằng VND từ tài khoản ngoại tệ

   - Từ tài khoản VNĐ với số tiền từ 500.000.000 đồng trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày gửi tiền

   - Từ tài khoản USD

 

Miễn phí

 

0.05%

 

 

0,15% (tối thiểu 22.000 đồng)

 

Miễn phí

 

0.05%

 

 

0,15% (tối thiểu 1 USD)

Lưu ý:

  • Biểu phí này đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng VAT
  • Phí tính theo từng tài khoản, theo từng giao dịch hoặc theo từng yêu cầu, trừ khi có quy định khác trong biểu phí này.
  • Các loại phí từ ngân hàng khác sẽ được thu riêng, nếu có
  • Loại tiền tệ thu phí sẽ được áp dụng với loại tiền tệ của tài khoản tương ứng
  • Các phí nêu tại đây có thể được thay đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ và sẽ chỉ được thông báo trước khi pháp luật có yêu cầu
  • Các dịch vụ không được nêu tại biểu phí này sẽ được cung cấp với mức phí tương ứng được thông báo tại thời điểm yêu cầu