• Tài khoản thanh toán

Chuyển tiền điện báo

Chuyển tiền ngoại tệ và nội tệ nhanh chóng và an toàn.

Ghé thăm chi nhánh Ngân hàng CIMB của chúng tôi để đăng ký. Trưởng phòng quan hệ khách hàng của chúng tôi sẽ rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.

GIAO DỊCH TIỀN MẶT VNĐ Ngoại tệ
Tiền đặt cọc
- bằng VNĐ
- bằng USD

Miễn phí
Với tiền mệnh giá từ 20 USD trở xuống: 0,1% (tối thiểu 50 USD) nếu tổng cộng số lượng tiền mệnh giá nhỏ là từ 2.000 USD
Rút tiền từ tài khoản vãng lai
- Từ tài khoản VND hoặc bằng VND từ tài khoản ngoại tệ
- Từ tài khoản VND với số tiền từ 500.000.000 VND trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày gửi tiền mặt
- Từ tài khoản USD


Miễn phí
0.05%

0.15% (tối thiểu VND 22,000)

Miễn phí
0.05%

0.15% (tối thiểu USD 1)

Ghi chú

  • Biểu phí này đã bao gồm cả 10% thuế giá trị gia tăng VAT. 
  • Phí tính trên mỗi tài khoản, mỗi giao dịch hoặc mỗi yêu cầu, trừ khi được chỉ định khác trong biểu phí này. 
  • Các loại phí thu bởi ngân hàng khác sẽ được thu riêng. 
  • Loại tiền tệ thu phí sẽ được áp dụng tương ứng với loại tiền tệ của tài khoản tương ứng. 
  • Các phí nêu tại đây có thể được thay đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ và sẽ chỉ được thông báo trước khi pháp luật có yêu cầu. 
  • Các dịch vụ không được nêu tại biểu phí này sẽ được cung cấp với mức phí tương ứng được thông báo tại thời điểm yêu cầu. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.cimbbank.com.vn, gọi đến ngân hàng CIMB Việt Nam số 1900 969696 hoặc số +84 4 3266 3388

Truy cập để xem Điều khoản & Điều kiện.

Liên hệ
1900 969696