• Quản lý thanh khoản

Quét tiền mặt

Tự động chuyển tiền từ tài khoản gốc được chỉ định sang tài khoản đích. Tổng hợp số dư tiền mặt của bạn vào tài khoản đích, giúp tối đa hóa lợi nhuận trên số tiền dư thừa và giảm thiểu phí, lệ phí.

Ghé thăm chi nhánh Ngân hàng CIMB của chúng tôi để đăng ký. Trưởng phòng Quan hệ Khách hàng của chúng tôi sẽ rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.

GIAO DỊCH TIỀN MẶT VND Ngoại tệ
Tiền đặt cọc
- bằng VND
- bằng USD

Miễn phí
Với tiền mệnh giá nhỏ hơn 20 USD: 0,1% (tối thiểu 50 USD) nếu tổng số tiền mệnh giá nhỏ là từ 2.000 USD
Rút tiền từ tài khoản vãng lai
- Từ tài khoản VND hoặc bằng VND từ tài khoản ngoại tệ
- Từ tài khoản VND với số tiền từ 500.000.000 VND trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày gửi tiền mặ
- Từ tài khoản USD


Miễn phí
0.05%

0.15% (mối thiểu 22,000 VND)

Miễn phí
0.05%

0.15% (tối thiểu 1 USD)

Ghi chú

  • Biểu phí này đã bao gồm cả 10% thuế giá trị gia tăng VAT. 
  • Phí tính trên mỗi tài khoản, mỗi giao dịch hoặc mỗi yêu cầu, trừ khi được chỉ định khác trong biểu phí này. 
  • Các loại phí thu bởi ngân hàng khác sẽ được thu riêng. 
  • Loại tiền tệ thu phí sẽ được áp dụng tương ứng với loại tiền tệ của tài khoản tương ứng. 
  • Các phí nêu tại đây có thể được thay đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ và sẽ chỉ được thông báo trước khi pháp luật có yêu cầu. 
  • Các dịch vụ không được nêu tại biểu phí này sẽ được cung cấp với mức phí tương ứng được thông báo tại thời điểm yêu cầu. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.cimbbank.com.vn, gọi đến ngân hàng CIMB Việt Nam số 1900 969696 hoặc số +84 4 3266 3388

Truy cập để xem Điều khoản & Điều kiện.

Liên hệ
1900 969696