Tiện ích nổi bật

Quét tiền mặt

Điều kiện

Hãy ghé thăm chi nhánh Ngân hàng CIMB để đăng ký. Trưởng phòng Quan hệ Khách hàng của chúng tôi sẽ rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.

Biểu phí

Giao dịch tiền mặt

VNĐ Ngoại tệ

Tiền đặt cọc

   - bằng VNĐ

   - bằng USD

Miễn phí Tiền mặt mệnh giá ≤ 20 USD: 0,1% (tối thiểu 50 USD) nếu tổng tiền mặt loại nhỏ là từ 2.000 USD

Rút tiền mặt từ tài khoản giao dịch 

   - Từ tài khoản tiền VNĐ hoặc từ tài khoản ngoại tệ bằng tiền VNĐ 

   - Từ tài khoản tiền VNĐ với số tiền từ 500.000.000 VNĐ trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền

   - Từ tài khoản USD

 

Miễn phí

 

0.05%

 

0,15% (tối thiểu 22.000 VNĐ)

 

Miễn phí

 

0.05%

 

 

0,15% (tối thiểu 1 USD)

Lưu ý:

  • Biểu phí đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng.
  • Phí tính trên mỗi tài khoản, mỗi giao dịch hoặc mỗi yêu cầu, trừ khi được chỉ định khác trong biểu phí này. 
  • Các loại phí thu bởi ngân hàng khác sẽ được tính riêng. 
  • Loại tiền tệ thu phí sẽ được áp dụng tương ứng với loại tiền tệ của tài khoản. 
  • Các phí nêu tại đây có thể được thay đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ theo toàn quyền quyết định của ngân hàng và sẽ chỉ được thông báo khi có yêu cầu bởi chính quyền địa phương.
  • Các dịch vụ không được nêu tại biểu phí này sẽ được cung cấp với mức phí tương ứng được thông báo tại thời điểm yêu cầu.