Lợi ích và Ưu đãi

Nhờ Thu chủ động GIRO
Nhờ Thu tiền mặt hàng loạt
Nhận thanh toán về tài khoản NHANH
Dịch vụ chuyển phát nhanh tài liệu

Điều kiện

Để tìm hiểu liệu bạn có đủ điều kiện hay không, hãy liên hệ với Chuyên viên Quan hệ Khách hàng của chúng tôi, những người sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn.

Điều khoản & Điều kiện

Phí và Lệ phí

Giao dịch tiền mặt

VNĐ Ngoại tệ

Tiền gửi

   - bằng VNĐ

   - bằng USD

Miễn phí Tiền mặt mệnh giá dưới 20 USD: 0,1% (tối thiểu 50 USD) nếu tổng tiền mặt loại nhỏ là từ 2.000 USD

Rút tiền mặt từ tài khoản vãng lai

   - Từ tài khoản VNĐ hoặc bằng VNĐ từ tài khoản ngoại tệ

   - Từ tài khoản VNĐ với số tiền từ 500.000.000 đồng trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày gửi tiền

   - Từ tài khoản USD

 

Miễn phí

 

0,05%

 

 

0,15% (tối thiểu 22.000 đồng)

 

Miễn phí

 

0,05%

 

 

0,15% (tối thiểu 1 USD)

Lưu ý:

  • Phí và lệ phí đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%.
  • Phí tính theo từng tài khoản, theo từng giao dịch hoặc theo từng yêu cầu, trừ khi có quy định khác trong biểu phí này.
  • Các khoản phí khác của ngân hàng, nếu có, được tính riêng.
  • Loại tiền tệ tính phí được áp dụng sẽ thống nhất với loại tiền tệ của tài khoản.
  • Tất cả các khoản phí nêu rõ trong tài liệu sẽ thuộc phạm vi sửa đổi, bổ sung, hoặc hủy bỏ và sẽ chỉ được thông báo khi có yêu cầu theo quy định của địa phương.
  • Các dịch vụ khác không được liệt kê trong tài liệu này sẽ được cung cấp theo yêu cầu với mức phí được thông báo phù hợp.