• Quản lý tiền mặt

Thanh toán

Điều quan trọng với bất kỳ doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp nào đó chính là việc quản lý vốn và quản lý chi phí hiệu quả. Các giải pháp thanh toán điện tử tích hợp hoàn chỉnh của chúng tôi giúp tối ưu hóa luồng tiền của bạn, sao cho các khoản thanh toán của bạn có thể được xử lý đúng lúc và đáng tin cậy nhất.

Nhờ thu

Tinh giản và tăng tốc chu trình thu tiền để đảm bảo rằng vốn lưu động của bạn được quản lý hiệu quả. Với mạng lưới các chi nhánh và kênh nhờ thu rộng lớn của CIMB, chúng tôi có thể giúp tăng cường quy trình xử lý từ đơn hàng chuyển đổi thành lợi nhuận cho doanh nghiệp của bạn.

Quản lý thanh khoản

Việc hiểu và tăng tối đa dòng tiền kinh doanh của bạn sẽ giúp quản lý đầy đủ khả năng thanh khoản. Tại Ngân hàng CIMB, chúng tôi giúp bạn phân tích vị thế tiền mặt của bạn và đảm bảo rằng vốn của bạn được tối ưu hóa với bộ giải pháp quản lý thanh khoản toàn diện của chúng tôi.

Liên hệ
1900 969696