• Các sản phẩm
  • Giao dịch ngân hàng với chúng tôi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh
Quản lý Tiền mặt
Tiền gửi và Đầu tư
Tài chính Thương mại
Ngân quỹ
Dịch vụ tài chính

Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới

Gọi cho chúng tôi

Chăm sóc Khách hàng Doanh nghiệp:

+1900 96 96 96

Liên hệ với Ngân hàng số Octo by CIMB

Chat với OCTO ngay trên ứng dụng (24/7)

Trụ sở chính & Chi nhánh TP.HCM

Tìm kiếm địa điểm