• Cách giao dịch

CIMB cung cấp nhiều loại dịch vụ và tư vấn chuyên sâu, từ hoạt động thương mại quốc tế hay hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp. Chúng tôi đặc biệt có chuyên môn cao trong việc thiết kế sản phẩm và dịch vụ phù hợp với nhu cầu riêng của các doanh nghiệp đang muốn mở rộng tầm khu vực.

CIMB cung cấp giải pháp "một cửa" dành cho tất cả mọi nhu cầu doanh nghiệp của bạn. 

Trưởng phòng Quan hệ Khách hàng của chúng tôi giúp tạo thêm giá trị về tư vấn, thông qua sự kết hợp giữa hiểu biết về môi trường kinh doanh và hiểu biết về nhu cầu doanh nghiệp của bạn. Vì mỗi doanh nghiệp đều có điểm đặc trưng, các Trưởng phòng Quan hệ Khách hàng của CIMB được trang bị tốt để thiết kế và cung cấp gói giải pháp tài chính theo nhu cầu riêng cho sự phát triển của từng doanh nghiệp.

Liên hệ
1900 969696